Общи условия

Моля, внимателно прочетете настоящите Общи условия за ползване на Optibg.com.

Общите условия, които виждате на тази страница представляват Договор между Вас (като потребител) и Optibg.com (като блог), с който получавате правото да използвате безплатно блога за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия и лицензи. Текстовете на тази страница Ви обвързват единствено като Потребител на блога Optibg.com. Попадайки на URL адреса на Optibg.com и визуализирайки блога чрез Вашия браузър, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия, както и от всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу на тази страница, моля, не използвайте блога Optibg.com.

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва блога Optibg.com.

Авторски права

1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на блога Optibg.com, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Лицензът на съдържанието на блога е Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. С използването на Optibg.com Вие се съгласявате със следните права и задължения за употреба на съдържанието:

 • Можете да споделяте съдържанието на Optibg.com на всяка една медия или във всеки един формат, както и да го променяте, преобразувате или адаптирате за Вашите нужди;
 • Текстът в булета по-горе важи само и единствено при спазване на следните изисквания:
  • Вие се задължавате да предоставите линк (връзка) към оригиналното съдържание на Optibg.com, което сте решили да използвате. За предпочитание е това да е dofollow линк.
  • Вие се задължавате да посочите източника и автора на оригиналното съдържание, както и да предоставите необходимото признание на автора.
  • Изискванията в текстовете по горните 2 под-булети можете да изпълните по всеки един резонен начин, без да посочвате/предполагате/загатвате, че лицензодателят подкрепя и има отношение спрямо Вас или употребата на съдържанието от Ваша страна за Вашите цели по какъвто и да е начин
  • Съдържанието на Optibg.com може да бъде използвано само и единствено за некомерсиални цели.
  • Ако промените съдържанието чрез ремикс, преработка, трансформация или чрез добавяне на допълнително съдържание към него (надграждане на съдържание), Вие се задължавате да лицензирате Вашето съдържание (крайният резултат от тези дейности) по същия лиценз, както оригиналното съдържание в блога Optibg.com.
 • ВАЖНО: Блогът използва дигитална защита на своите текстове като допълнителна мярка за сигурност против неправомерно плагиатство (тоест неспазване на предходните изисквания). В случай, че се нуждаете от точен цитат, който да използвате по смисъла на лиценза на блога, то е желателно да се свържете с екипа на блога и да поискате изпращането на съответния текст по имейл. Желателно е и да споменете сайтът, на който ще използвате съдържанието и целта на използването му.
  Въпреки това трябва да знаете, че дублицираното съдържание не е от полза за Вашия сайт и е важно да ограничите директното копиране и цитиране до минимум. Затова е по-добре да се възползвате от възможността да надградите съдържанието чрез Ваши думи и изрази. Така ще спазите лиценза, ще имате уникален текст на Вашия сайт и ще помогнете на развитието на Optibg.com чрез смислен и полезен линк (за предпочитание да е dofollow).

3. Статиите в блога използват определени изображения. Повече информация за тях и техните лицензи, можете да откриете в страницата “Относно блога“.

Ограничаване на отговорността

Собственикът и главен администратор на Optibg.com, както и всички други гост-автори на блога (наричани за по-кратко по-долу “Optibg.com и неговият екип”) не носят отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този блог и неговите под-домейни.

Optibg.com и неговият екип не носят отговорност за полезността на материалите в блога, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

Optibg.com и неговият екип не носят отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт. Optibg.com и неговият екип имат право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на блога и/или нарушение на тези Общи условия.

Optibg.com и неговият екип не носят отговорност за публикуваните коментари и мнения от страна на посетителите на блога и неговите под-домейни, но си запазват правото да модерират коментарите и да премахват от тях връзки към външни URL адреси. Optibg.com и неговият екип имат правото да не одобряват или изтриват всички коментари, които могат да нарушат един или повече закони и които уронват достойнството и престижа на останалите коментиращи.

Промени

Optibg.com и неговият екип си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуват тези промени в сайта и маркират промените в настоящата страница.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Ако имате въпроси, за които не намирате информация, моля да се свържете с Optibg.com и неговия екип по един от начините, описани в страницата за контакти на блога.

Бисквитки:

Политика по използването на бисквитки на Optibg.com

С използването на Optibg.com ще Ви помолим да приемате употребата на “бисквитки” (cookies), чрез които сайтът подобрява качеството си на работа. Бисквитката сама по себе си представлява обикновен текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство и се генерира от сървъра на даден интернет сайт. В най-базовия случай една бисквитка съдържа анонимна информация и позволява запаметяването на Вашите предпочитания за навигация с цел предоставяне на максимално по-добро потребителско изживяване и коректна работа на сайта. Сървърът на даден сайт, който е генерирал бисквитки, ще има възможността да възстанови или да прочете съдържанието, съхранено в тях. Бисквитките се администрират от интернет браузъра, който използвате, като това означава, че можете да ги изтривате, виждате и управлявате чрез него. По този начин ще имате контрол над бисквитките от различни сайтове.

Optibg.com генерира бисквитки за логнатите потребители. Към настоящият момент такива потребители са авторите на сайта и администраторът му. Optibg.com не предоставя публични регистрации и поради тази причина нито една от генерираните бисквитки за логнатите потребители не се създават в браузърите на публичните посетители.

Ако приемете политиката за поверителност (моля погледнете малко по-долу в тези Общи условия) и политиката за управление на бисквитките на Optibg.com, блогът може да генерира следните бисквитки във Вашия браузър:

Update (25.01.2019): Поради необходимостта от информация за брой посещения за нормалната си дейност и развитие, блогът вече задава анонимизирани бисквитки за Google Analytics по подразбиране. Тези бисквитки не се използват за ремаркетинг и не предоставят информация към трети страни, освен Google Analytics. Отделно IP адресите продължават да бъдат анонимни и така нито един потребител не може да бъде определен като такъв. Всеки потребител може да изключи тракинга от Google Analytics чрез опцията предоставена специално за тези бисквитки в края на тази страница. За повече информация за бисквитките за Google Analytics, прочетете долните редове

Бисквитки на Google Analytics.

Чрез тях Optibg.com получава анонимна информация за посещенията на сайта, които позволяват на авторите на блога да предоставят възможно най-доброто и полезно съдържание за своите читатели въз основа на нови статии и/или видео уроци за съответните теми. Към настоящият момент Optibg.com и съответно Google Analytics не приемат и не съхраняват информация за IP адреси. Update (25.01.2019):Тези бисквитки не би следвало да се генерират автоматично при влизане в сайта за първи път, но ако това се случи поради определени софтуерни проблеми и политиката за бисквитки и политиката за поверителност (намира се по-долу в тези Общи условия) не са приети, те не изпращат информация към Google Analytics. За това отговарят техническите бисквитки, които ще срещнете малко по-долу в тези Общи условия.

Ако желаете да сте сигурни, че никой сайт няма да генерира бисквитки за Google Analytics, в това число и Optibg.com, можете да забраните бисквитките генерално от Вашия браузър или да използвате функцията за Tracking Protection, която всички съвременни браузъри трябва да имат.

_gat – Тази бисквитка би трябвало да е валидна около 1 минута за всяка посетена страница.

_ga – Тази бисквитка би трябвало да е валидна 2 години от датата на генериране. Съдържа генерирано ID за посещението и timestamp за старт на събирането на информацията.

_gid – Тази бисквитка би трябвало да е валидна около 1 ден. Съдържа генерирано ID за посещението и timestamp за старт на събирането на информацията.

_gali – Тази бисквитка би трябвало да е валидна няколко секунди за всяка посетена страница. Съдържа ID на публикацията/страницата, която се чете в момента.

Update (13.05.2018): Моля разгледайте и политиката за поверителност, в която се дават пояснения относно данните, които Google Analytics приема от Optibg.com и които се съхраняват в системата.

Update (27.08.2019): За повече информация относно бисквитките на Google Analytics, прочетете в допълнението към политиката за бисквитки: Допълнение към политиката за бисквитки

 

Бисквитки от формата за коментари в блога:
Update (27.08.2019):
Тези бисквитки е възможно да бъдат активирани, само ако въведете коментар. Формата за коментари е настроена така, че да Ви предостави възможност да въведете изцяло анонимни данни. За повече информация относно тези бисквитки, прочетете в допълнението към политиката за бисквитки: Допълнение към политиката за бисквитки

Технически/Функционални бисквитки:

Update (27.08.2019):

Чрез тях Optibg.com управлява съгласието или несъгласието на посетителите да приемат политиката за поверителност и политиката за управление на бисквитките. Тези бисквитки не съдържат лични данни. Повече информация за тях можете да откриете в допълнението към политиката за бисквитки: Допълнение към политиката за бисквитки

Ако описаните технически бисквитки не са налични или са изтрити от посетителите (при условията, характерни за всяка от тях), тогава програмната логика на блога ще приема, че политиката за поверителност и политиката за управление на бисквитките не са приети. Това ще ограничи в малка или голяма степен коректната работа на блога, посредством:

 • Забрана на определен вид вградено външно съдържание, което генерира бисквитки от трети страни. Това може да лиши посетителите от ценна информация, но ще предотврати потенциалното генериране на споменатите бисквитки;
 • Update (25.01.2019):Забрана за Google Analytics, което ще доведе до предотвратяване на получаване на анонимни данни за посещенията и ще попречи на екипа на блога да получава информация за кои теми е желателно да създава възможно най-полезното съдържание за своите читатели; Забраната за Google Analytics може да бъде генерирана с опцията в края на тази страница.
 • Забрана за някои основни функции на блога – форма за коментари и/или други. Това може да лиши посетителите от възможност да зададат своя въпрос, на който да бъде отговорено от екипа на сайта или други посетители.

Бисквитки от трети страни:
Update (27.08.2019):
Те не би трябвало да бъдат генерирани, ако политиките на блога не са приети. При приемането на политиките, цялото съдържание на Optibg.com е налично, което означава, че и съдържанието от трети страни също ще бъде на разположение. То идва от други сайтове и социални мрежи. При неговото наличие то може да генерира бисквитки от трети страни, които Optibg.com не може да управлява и не може да гарантира за тяхното съдържание.

Като съвет можем да предоставим излизането от социалните Ви профили при посещението на блога. Така съдържанието от социалните мрежи няма да Ви разпознае като техен потребител и не би следвало да генерира бисквитки.

Потенциално такива бисквитки могат да бъдат генерирани от сайтове като Google, YouTube, Facebook, Twitter, Google+ и други. Optibg.com и неговият екип Ви приканват да се запознаете с политиката на управление на тези бисквитки на социалните мрежи на съответните сайтове.

Конкретно за видео уроците на блога се използва системата за вграждане с допълнителна протекция на личните данни. Това означава, че всеки един видео урок на сайта идва от домейн на youtube, който не генерира бисквитки.

Някои сайтове използват също така бисквитки, с цел отправяне на таргетирани рекламни или маркетингови съобщения, базирани, например, на Вашето местоположение и/или Вашите навици при интернет навигация. Optibg.com, не използва профили, които да генерират такива бисквитки към настоящия момент. Въпреки това бисквитките от трети страни биха могли да добавят бисквитки с подобно съдържание за собствени цели. Затова напомняме още веднъж, че е желателно да се запознаете с политиката на управление на тези бисквитки на социалните мрежи на съответните сайтове, споменати по-горе в тези Общи условия.

Ако не сте съгласни с употребата на бисквитки, Вие имате право да изберете следните две възможности (заедно или поотделно):

 • Неприемане или отказване на политиката за поверителност (описана по-долу) и политиката за бисквитки на блога. Отказът може да бъде направен от диалогов прозорец при ново посещение или от връзката в края на тези Общи условия;
 • Update (27.08.2019): Отказване на проследяването с Google Analytics, което може да бъде направено в края на тази страница;
 • Преустановяване на употребата на Optibg.com.
 • Преустановяване на възможността за създаване и генериране на бисквитки чрез настройките за поверителност на Вашия браузър. Избирайки тази опция, Вие се съгласявате, че може да загубите някои функционални възможности на блога и неговото съдържание.

Поверителност:

Политика за поверителност:

Политиката за управление на бисквитките следва да се счита като част от политиката за поверителност. Двете политики не могат и не трябва да бъдат разглеждани поотделно, а само и единствено в своята цялост. Разделението им в настоящите Общи условие е с цел по-голяма яснота и прегледност на поясненията за тях.

Програмната логика на Optibg.com, чрез която се обработват бисквитките и съответно функционалностите на блога, зависи до известна степен от Javascript. Молим да проверите дали няма забрана за скриптове, написани на този програмен език, в настройките на Вашия браузър. При евентуална такава забрана, Optibg.com не може да гарантира коректното изпълнение на своята програмна логика за защита на личните данни, която има за цел да Ви предпазва по смисъла на GDPR.

Optibg.com не събира поверителна информация за своите посетители, ако техническите бисквитки не са приети и ако не се използват формите за коментари и отправяне на запитвания.

Всички евентуални данни, които получим се използват само и единствено с цел последваща връзка с нашите посетители по повод отправените от тях запитвания или се използват за статистически цели (в зависимост от вида на данните). Към днешна дата Optibg.com не изпраща имейл бюлетин и не събира имейл адреси с такава цел.

Update (25.05.2018): Optibg.com не изпраща лични данни към трети страни с изключение на Google Analytics, Google Fonts и евентуално системата Gravatar (вижте секцията за коментари по-долу). Системата за отчитане на посещенията Google Analytics е съвместима с изискванията на GDPR и работи с анонимизирани данни (тоест данни, чрез които не можете да бъдете пряко идентифицирани като личност), които са настроени да се съхраняват максимум 14 месеца от първото посещение на посетител в сайта. При нови обстоятелства този период може да се рестартира като се взима текущото време + целия период за съхранение. Преустановяването на изпращане на данни към Google Analytics може да бъде извършено Update (25.01.2019):с оттегляне на съгласието Ви от политиките за бисквитки и поверителност на блога с опцията в края на тази страница. Моля разгледайте края на настоящите Общи условия, където ще откриете възможност за оттегляне на Вашето съгласие.

Що се отнася до Google Fonts, то е възможно вашето IP да бъде изпратено към Google и съхранено от него по време на изтегляне и визуализиране на съответния шрифт. Моля прочетете и се запознайте с политиката на поверителност на Google:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Молим да имате предвид, че Google Fonts са необходими за коректната работа на блога.

Optibg.com може да получи и съхрани и обработи евентуална лична информация при следните условия:

 1. Посетителите са приели политиката за поверителност и политиката за бисквитките Update (25.01.2019): и не са отказали тракинга чрез Google Analytics от текущата страница;
 2. Посетителите използват формата за коментари и попълнят в нея своето реално име и/или реален имейл адрес. С цел гарантиране на Вашата анонимност, екипът на блога Ви съветва да използвате псевдоним или нереален имейл адрес или просто да оставите двете полета от формата за коментари празни. Последното ще гарантира изцяло анонимни коментари. Optibg.com е настроен да не запазва IP адресите на коментиращите в базата данни на блога. Ако предоставите реален имейл адрес, то той може да бъде използван само и единствено с цел последваща информация относно вашия коментар. Съхранението на тези данни става при максимална сигурност. Събраните реални имейл адреси се съхраняват максимум 1 месец от придобиването им – време, за което авторът на коментара може да получи информация относно статуса на коментара. След това тези имейл адреси се преименуват на нереални с цел поддържане на функционалността на блога, но без наличие на лични данни в базата данни. Update (20.05.2018): Възможно е да се съзаде анонимизиран низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), който може да бъде предоставен на услугата Gravatar, с цел проверка дали я използвате. Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като одобрим коментара Ви, снимката на потребителския Ви профил от Gravatar е видима за обществеността в контекста на коментара Ви.
 3. Посетителите използват формата за отправяне на запитвания в страницата за контакти. Тази форма няма да съхрани нищо в базата данни на блога, а ще препрати чрез криптирана връзка данните към имейл адреса за контакти на Optibg.com. Данните ще се пазят в имейл кореспонденцията на блога докато продължава дискусията по текущото запитване и максимум 1 месец след това. След този период и ако няма изрично изискване за заличаване преди неговото изтичане, комуникацията ще бъде изтрита от имейла на блога. Предоставените данни се използват само и единствено с цел отговаряне на поставеното запитване.
 4. Посетителите изпратят имейл на имейла за контакти на Optibg.com. Данните, които ще бъдат изпратени зависят изцяло от посетителите. Затова Ви молим да преглеждате внимателно какво ни изпращате. Всички данни, които получим чрез стартираща имейл комуникация от Ваша страна ще бъдат пазени в имейл кореспондецията на блога докато продължава дискусията по текущото запитване и максимум 1 месец след това. След този период и ако няма изрично изискване за заличаване преди неговото изтичане, комуникацията ще бъде изтрита от имейла на блога. Предоставените данни се използват само и единствено с цел отговаряне на поставеното запитване.
  Посетителите имат право да посочат, че желаят данните за контакт да бъдат запазени с цел евентуални бъдещи комуникации по повод текущото запитване (нова информация, която може да е от полза на респондентите). Запазването става само в адресната книга на имейла на блога. Екипът на блога си запазва правото също да попита респондентите за съгласие за запазване на име и имейл в адресната книга на имейла на блога по време на комуникацията. По всяко едно време това съгласие може да бъде оттеглено и данните да бъдат изтрити.
 5. Посетителите използват социалните профили на Optibg.com за комуникация. В този случай можем да гарантираме, че предоставените данни няма да бъдат използвани и съхранявани в базата данни на блога. Това е така, защото Optibg.com не предоставя възможност за директно провеждане на такава дискусия посредством своя CMS. Достъпът до социалните профили се осъществява чрез хиперлинкове и съдържание, генерирано от тях (като Facebook Page Plugin и Facebook Comments Plugin). Цялата дискусия ще се води в съответната социална мрежа и според нейната политика за поверителност. Съветваме Ви да не използвате възможността за комуникация в социалните мрежи, ако не сте съгласни с политиката за поверителност на конкретна социална мрежа. В този случай Optibg.com не може да бъде отговорен за съхранението и опазването на Вашите лични данни.
 6. Update (13.05.2018): Посетителите откажат политиката на поверителност и съответно политиката за приемане на бисквитките посредством кликване на бутона “Не”, който се появява в диалогов прозорец при първоначално посещение или след изтекла/премахнати технически бисквитки. Update (13.05.2018): В този случай в базата данни на блога ще бъде запаметен IP адреса на посетителя и страницата, от която е отказал приемането на политиката. Тези логове са със статистически цели и ще бъдат изчиствани в края на всяка календарна седмица или по-рано през нея по преценка на администраторския екип. Програмната логика на блога не позволява запазване на IP адреси в базата данни. Запазените до този момент са изтрити окончателно.
 7. IP адреси се запазват временно в логовете на хостинг доставчика на Optibg.com. Компанията гарантира опазването на тези данни и те се използват от тях и евентуално от екипа на Optibg.com само и единствено с цел протекция на блога от евентуални неправомерни действия от страна на определени посетители и евентуални хакерски атаки. Тези данни не се използват от Optibg.com с цел таргетиране и не съхраняват в базата данни на блога. Също така хостинг доставчикът на Optibg.com, предоставя и имейл сървъра, чрез който Вие имате възможност да осъществите криптираната имейл комуникация с екипа на блога. Към настоящият момент доставчикът на Optibg.com е Host.bg.

Съгласно GDPR Ви уведомяваме, че имате следните права:

 1. Право на корекция на вашите данни, в случай че такива са съхранени в блога. За целта изпратете имейл със заглавие “Коригиране на лични данни” на имейла за контакт на блога. Посочете в него всички данни, които желаете да бъдат коригирани. Ще получите отговор, че корекцията е била успешна или поради какво е била неуспешна.
 2. Право на получаване на всички данни, които блогът евентуално разполага за Вас. За целта изпратете имейл със заглавие “Информация за събрани лични данни” на имейла за контакт на блога. Ще получите в отговор всички данни, които евентуално са налични под формата на имейл комуникация или са запазени в базата данни на блога. Имайте предвид, че търсенето ще се извършва спрямо имейл адреса, от който ни пишете. Ако не открием данни, ще бъдете уведмомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на блога;
 3. Право на изтриване на данни. За целта подходете по аналогичен начин спрямо предходната точка. Нека заглавието на имейла да е “Изискване за изтриване на лични данни”. Ако открием нещо спрямо имейл адреса, от който ни пишете, всички данни ще бъдат изтрити и ще бъдете уведмомени посредством имейл. Последният имейл също ще бъде изтрит след изпращането му. Ако не открием данни, ще бъдете уведомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на блога;
 4. Право на информация – за целта политиките на блога са описани в детайли на тази страница. Винаги можете да изпратите допълнителен въпрос на имейл адреса на блога;
 5. Право на достъп – текущата страница обяснява детайлно какво можем да съберем като данни и как ги управляваме, както и с какви цели;
 6. Право на ограничаване – по всяко време можете да уведомите администраторския екип на блога, че не желаете повече данните, с които евентуално разполагаме да бъдат оперирани поради определени обстоятелства. Тъй като това на практика ще означава, че данните няма да бъдат необходими, то такова запитване в конкретния случай следва да бъде отправено като изискване за изтриване на данни;
 7. Право на възражение – имате право да приемете и откажете политиките на блога по всяко едно време, посредством функционалността в края на тази страница;
 8. Право на ревизия на автоматично събиране на данни. Длъжни сме да Ви уведомим, че в случая на Optibg.com не събира автоматично данни, когато политиките на блога не са приети. Ето защо в текущия случай е уместно това право да се употреби посредством отказ на политиките за поверителност и управление на бисквитките чрез функционалността в края на тези Общи условия;

Важно!!! Optibg.com има социални профили в различни социални мрежи: YouTube, Google+, Pinterest и разбира се Facebook. При последването на блога в някоя от тези социални мрежи, Вашето онлайн поведение може да бъде проследявано от съответната социална мрежа и Вашите данни могат да бъдат обработвани в зависимост от респективната политика за поверителност на дадената социална мрежа. Съветваме Ви горещо преди да решите да последвате блога в която и да е от социалните мрежи, да се запознаете с нейната политика за поверителност. В противен случай Ви съветваме да не последвате нито един от социалните ни профили. Напомняме, че блогът не използва никакви данни за рекламни и маркетингови дейности, както и не предоставя каквито и да е данни на трети страни, с изключение на гореописаните.
Нека да обобщим:

 1. Блогът може да събере данни за посещението, Update (25.01.2019):ако приемете политиките и не откажете тракинга чрез Google Analytics в края на тази страница. Тези данни са анонимни и се използват за подобряване на качеството на блога. Събирането им може да бъде преустановено, ако откажете политиките или ако не ги приемете изобщо. Тези данни не могат да бъдат считани за лични, тъй като чрез тях не можете да бъдете идентифицирани. Въпреки това сме длъжни да Ви уведомим за тях;
 2. Update (13.05.2018): Блогът може да събере данни за IP адрес, ако кликнете на бутона “Не” в диалоговия прозорец, който пита дали приемате политиките на блога. Тези данни се изтриват периодично при условията, описани по-горе. Това означава, че блогът не ги съхранява в дългосрочен план и няма да ги обработва за никакви цели Към днешна дата Optibg.com не запазва IP адреси в базата данни;
 3. Блогът може да събере данни за Вашето име и имейл адрес. Това става, ако използвате формата за коментари и въведете тези данни в нея. В дългосрочен план имейл адресите от базата данни ще бъдат премахнати, посредством заменянето им с нереални такива. Тези данни не са необходими на блога, но ако ги предоставите те ще се използват само за уведомяването Ви за статуса на Вашия коментар по условията, описани в политиките на блога;
 4. Имейл клиентът на блога може да запази данни за вашето име и имейл адрес и други данни в адресната книга, които решите да предоставите посредством формата за запитвания или чрез ръчно изпратен имейл адрес от Ваша страна. Тези данни са необходими само за комуникация с Вас по повод конкретно запитване;
 5. Използването на функционалности от трети страни, след приемане на политиките на блога не може и не трябва да бъде отговорност на блога. Всички данни, които решите да предоставите на тези трети страни се обработват според техните политики и условия и не се съхраняват по никакъв начин в базата данни на блога.
 6. Винаги можете да изчистите ръчно всички бисквитки, които Optibg.com е генерирал посредством функционалността на Вашия браузър. От него можете да забраните генерални и бисквитките, както и възможността за tracking;
 7. Update (20.05.2018): В случай на пробив в базата данни на Optibg.com, всички засегнати потребители ще бъдат известени до 24 часа и ще бъдат взети необходимите мерки за заздравяване на защитата на сайта против бъдещи атаки. Отново напомняме, че сайтът е защитен посредством нужните механизми. Също така напомняме, че тъй като блогът не цели да събира лични данни и както е описано по-горе не ги пази за период по-дълъг от необходимото за различните видове данни, то потенциалните щети по отношение на изтичане на лични данни следва да бъдат минимални и/или почти никакви.

В края на тази страница Ви предоставяме възможност да приемете или откажете нашите политики.

За отказ от политиката за бисквитки и поверителност на блога – кликнете тук и отидете в края на страницата секция 5.1 от страницата: Допълнение към политиката за бисквитки

За приемане/отказване на бисквитки от Google Analytics: Кликнете на бутона по-долу.


Версия на Общите условия: 4.0

Публикувани на: 07.05.2020г.