Малко статистически данни за Pinterest

Или продължение към публикацията „Защо да имам бизнес профил в Pinterest?

Малко статистически данни за Pinterest

Всеки сериозен бизнес има нужда от солидни статистически данни, преди да инвестира в нещо. В случая инвестицията в бизнес профил в Pinterest е минимална, но за сметка на това с голяма възвръщаемост (както стана ясно от предишната публикация по темата).

Да, ползите от използването на този социален канал са наистина многобройни!

Но нека да ги потвърдим с малко статистически данни за потребителите в Pinterest

Данни за възрастта на потребителите:

  • 0-17 години – 5%
  • над 65 години – 2%
  • 55-64 години – 5%
  • 25-34 години – 30%
  • 35-44 години – 25%
  • 18-24 години – 17%
  • 45-54 години – 10%

Данни за пола на потребителите:

  • мъже – 20%
  • жени – 80%

Най-много са потребителите в САЩ (68.6%). От европейските държави най-много са британските потребители (2.9%).

Трафикът от препратки (referral traffic) от Pinterest през 2012 година е възлизал на 3.6%, като лидерът продължава да бъде Facebook с 26.4%.