Какво е предиктивен маркетинг

Какво е предиктивен маркетинг

Здравейте приятели,

В тази публикация ще ви представя една част от маркетинга, която става все по-актуална и която спокойно може да бъде определена като бъдещето на тази наука. Тя се нарича предиктивен маркетинг и следва да бъде разглеждана като мощно оръжие за доставяне на изключително висока стойност за индивидуалните потребители на даден бранд

Преди да представя предиктивния маркетинг в детайли е редно да обясня връзката му с традиционния маркетинг.

Целта на маркетинга е да определи потребностите на потребителите и да ги задоволи, чрез стоки и услуги, за които те са готови да платят определена цена. Това е едно от възможните определения на тази икономическа наука и важна част от всеки съвременен бизнес. За да можете да създадете ваша маркетингова стратегия, вие се нуждаете от информация за пазара и в частност за целевите ви групи. Колкото по-детайлна е тази информация – толкова по-добре. Въз основа на нея ще можете да изпълните маркетинговите цели и в крайна сметка да си гарантирате дългосрочни продажби.

Информацията за целите на маркетинга се набира чрез различни проучвания. В една от статиите ми аз вече споделих ценна информация за различните онлайн маркетингови проучвания, както и подходящите инструменти за провеждането им. Освен онлайн, проучванията може да бъдат и класически, като те пак могат да осигурят полезна информация, но тяхната значимост просто намалява с всеки изминал ден поради развитието на технологиите.

И именно това развитие създава предпоставките за мащабното навлизане на така наречения предиктивен маркетинг. И именно този вид маркетинг ще бъде с най-голямо значение за получаване на необходимата информация в близкото бъдеще.

Но защо чак тогава? Предиктивният маркетинг вече се прилага и в настоящето! Нека да научим повече за неговата същност и защо той е носител на ценна информация:

Това е маркетинг, който осигурява нужните потребности под формата на стоки и услуги предварително, на база получена и аналзирана информация за всеки потребител.

Една по-детайлна дефиниция на понятието предиктивен маркетинг е дадена в доклада „2015 State of Predictive Marketing“ и според нея това е „практиката на извличане на информация от съществуващи потребителски данни, с цел определяне на модел и предсказване на бъдещите резултати и трендове“.

Какво означава това? Нека да приемем, че сте клиенти на онлайн магазин. Също така да приемем, че в общите условия на този сайт е уточнено, че платформата има право да събира и анализира данни за потребителското ви поведение и вие като потребители сте съгласни с това.

Сега нека да преминем към технологията зад предиктивния маркетинг. Приемаме, че съответният софтуер е налице, за да може да бъде събрана и анализирана нужната информация. А сега си представете, че купувате телевизор. Преди да го купите обаче сте огледали различни модели и други аксесоари. В крайна сметка избирате конкретен модел от конкретна марка. Системата е запомнила всичко това.

Тя знае следното за вас:

 1. Име и адрес
 2. Данни за контакт
 3. Ценови диапазон на предпочитаните продукти
 4. Начин за плащане
 5. Доставка на продуктите
 6. Закупени продукти и гаранционният им срок
 7. Съвместими аксесоари и други данни

Как всичко това може да бъде използвано за целите на предиктивния маркетинг? Чисто и просто вие ще получите персонализирано предложение за нов телевизор с подходящи аксесоари малко преди да е изтекла гаранцията на сегашния. Тази оферта има голям шанс да бъде приета и съответно онлайн магазина да реализира продажба, защото налице ще бъдат следните обстоятелства:

 1. Има вероятност телевизора да не функционира коректно след края на гаранционния му срок. Поправката на стария, в случай на повреда, би могла да бъде по-скъпа от стойността на по-нов и по-съвременен телевизор с повече екстри. Разбира се това е при тежка повреда, но една оферта с подходящата индивидуална отстъпка и страхът от подобна повреда могат да наклонят везните в правилната посока;
 2. Ако досега не сте закупили някакви екстри, то персонална оферта с отстъпка за цялостен комплект би могла да бъде много изкушаваща;
 3. Новата оферта ще е от същата марка, а ако сте останали доволни от стария модел, то вероятността да се спрете на нов е много голяма;

И това е само един прост пример на база на много малко информация. Нека сега да си представим, че това е умен телевизор (Smart TV). Достатъчно е да има една-единствена апликация в него, която да анализира употребата му. Това ще позволи на маркетинг екипа от съответния бранд да направи много по-добра персонализирана оферта.

Какво имам предвид?

Най-прост анализ на дейностите, за които използвате умния телевизор – какви телевизионни и радио канали следите, включвате ли други устройства към него, какви приложения ползвате и какво посещавате онлайн чрез него и други данни. Всичко това може да се използва за детайлизирана и полезна персонална оферта.

Къде е приложим предиктивния маркетинг?

Навсякъде, където може да се събират и анализират данни за потребителите. Необходима е само цялостна стратегия за анализ, алгоритъм и специфичен софтуер и/или хардуер, който да спомогне за работата на системата.

Но по този начин потребителите няма ли да се почувстват следени?

Възможно е някои потребители да изпитат подобни чувства. Въпреки това следва да се знае, че всеки маркетинг специалист трябва да използва получените данни етично и само и единствено с цел осигуряване на по-добро качество за потребителите. Точно това ще гарантира максимално голямо доверие и бъдещи продажби.

В примера за телевизора ставаше въпрос за краен клиент. Възможно е ли е предиктивния маркетинг да се прилага за бизнес клиенти?

Абсолютно! Дори в момента това се случва с флотилии от големи камиони и други превозни средства. Приложимо е и за други бизнес клиенти. Идеята в този случай е, че анализът на данните се прави за всички служители на бизнес клиента  с цел предоставяне на цялостни решения спрямо конкретните бизнес нужди.

Кое доведе до бързото развитие на предиктивния маркетинг?

Според marketingtechblog.com виновни за това са три фактора:

 • Огромни количества данни – историята на покупките, поведението и демографските данни вече са достъпни от множество източници;
 • Значимостта на достъпността – достъпът до стрийминг на данни, чрез почти всички проследими и свързани ресурси, предоставя богата активност в реално време;
 • Простотата на облачната технология – огромната изчислителна мощ на всеки облак, както и новите технологии за бази данни с богати и сложни алгоритми, подпомагат навлизането и развитието на иновациите в областта на предиктивния маркетинг;

И наистина без облачните технологии обработката на толкова много данни в реално време би била невъзможна.

На практика предиктивният маркетинг е нещо, което все по-бързо ще навлиза в бизнеса и стойността от неговата употреба ще реализира по-големи продажби за компаниите и максимално удововлетворение за потребителите.

Надявам се тази публикация да е била интересна и полезна за вас, приятели. Ще се радвам, ако я споделите в социалните мрежи и ако имате въпроси, можете да ги отправите в коментарите по-долу.

До нови срещи!

PS: Повече информация за предиктивния маркетинг можете да получите от тази чудесна инфографика, благодарение на everstring.com:

Научи повече за предиктивния маркетинг