Генериране на HTML Sitemap в WordPress

Наличието на HTML Sitemap е също важно за SEO.

Тя предоставя цялостната структура на сайта в отделна страница на WordPress и така подпомага навигацията на потребителите, изгражда допълнителни вътрешни линкове и спомага за обхождането и индексирането на роботите.

Този видео урок показва как да генерирате светкавично бързо вашия HTML Sitemap:

Публикувайте Вашия коментар:

avatar