Добавяне на Javascript в редактора на WordPress

Вгради или напиши свой Javascript или jQuery код директно в Gutenberg или класическия текстови редактор на WordPress!

Видео урок №63 ще ти покаже как с лекота можеш да постигнеш това. Ще научиш кои са предимствата на този метод за добавяне на Javascript/jQuery скриптове в WordPress и съответно за какво трябва да внимаваш при неговата употреба. Урокът демонстрира постигане на целта с Gutenberg и класическия текстови редактор на WordPress.

 

Публикувайте Вашия коментар:

avatar