Създай съдържание в WordPress от офис пакет по избор

Ако си свикнал да използваш Word, Libre Office или друг офис пакет, тогава създавай съдържанието в WordPress чрез него!

Просто запиши крайния резултат като ODT документ и остави плъгина, представен във видео урок №71 да свърши своята работа:

 

Публикувайте Вашия коментар:

avatar