Добавяне на текст от Word документ в WordPress

Директното копиране на текст от MS Word документ в WordPress винаги е създавало проблеми. Но това вече е част от миналото!

Видео урок №32 в Optibg.com ще ви покаже как можете да добавите съдържанието на един *.docx файл във визуалния редактор на WordPress, като запазите неговото базово оформление, а именно:

  • Heading 1, Heading 2 и други подобни елементи;
  • Списъци (lists);
  • Таблици (без цветово форматиране на borders и cells);
  • Стандартното HTML форматиране;
  • Изображения;
  • Линкове;
  • Текстови кутии - конвертират се като параграфи;

Публикувайте Вашия коментар:

avatar