Статии и страници в WordPress

Всеки един WordPress сайт е комбинация от статии (блог публикации) и страници. Научете какви са приликите и разликите между тях и как да ги използвате и администрирате. Видео урокът се спира и над работата с визуалния и текстовия редактор на WordPress.

Публикувайте Вашия коментар:

avatar