Breadcrumbs навигация в WordPress

Улеснете обхождането на вашия сайт чрез въвеждане на Breadcrumbs навигация.

По този начин ще постигнете по-добро индексиране, по-качествени резултати от гледна точка на SEO и най-вече ще улесните вашите посетители.

Всичко това може да бъде постигнато по различни начини, но най-лесният е чрез плъгина (разширението) Yoast SEO. Научете как да го използвате от този видео урок в Optibg.com:

Публикувайте Вашия коментар:

avatar