Добавяне на nofollow линкове в WordPress чрез разширение

Този видео урок в Optibg.com продължава темата за Nofollow атрибута при изходящите линкове.

От предния видео урок знаете как да добавите ръчно rel="nofollow" в HTML структурата на линка. Урок 23 ще ви покаже как да постигнете това без нужда от редакция и директно при създаване на линка с помощта на разширение за WordPress.

Публикувайте Вашия коментар:

avatar