XML Sitemap в WordPress

Наличието на XML Sitemap е изключително важно изискване за целите на SEO.

Този файл съдържа URL структурата на вашия сайт и ориентира роботите при обхождането и индексирането на вашия сайт.

Има различни разширения за генериране на XML Sitemap в WordPress. Възможно е дори и да създадете такъв сайт ръчно, но най-лесният вариант е отново чрез Yoast SEO. Научете как да създадете светкавично бързо вашия XML Sitemap от този видео урок в Optibg.com:

Публикувайте Вашия коментар:

avatar